Chrzest Święty

W naszym kościele sakrament chrztu udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca podczas mszy świętej o godzinie 1000. Należy dostarczyć akt urodzenia dziecka, informacje o rodzicach chrzestnych (a mianowicie: imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania) i ich zaświadczenie z parafii zamieszkania (rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby bierzmowane, które nie posiadają przeszkód w przystąpieniu do spowiedzi i Komunii świętej). Rodzice i chrzestni przed chrztem uczestniczą w liturgicznym przygodowaniu do udziału w obrzędach chrztu dziecka, zazwyczaj w przededniu chrztu. Podczas zgłoszenia chrztu rodzice i chrzestni dostają kartki do spowiedzi, które oddaje się bezpośrednio przed chrztem, podpisane przez spowiednika.

Komunia Święta

Odbywa się w III klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie do przyjęcia komuni i spowiedzi świętej rozpoczyna się we wrześniu poprzedzającego roku. Aby przystąpić do sakramentu komuni świętej potrzebene jest świadectwo chrztu świętego.

Bierzmowanie

W naszej parafi planowo do sakramentu bierzmowania podchodzi młodzież w III klasie gimnazjum. Przygotowanie zaczyna się w maju roku poprzedzającego. Kandydaci starsi, którzy nie przystąpili do bierzmowania w przewidywanym terminie, indywidualnie ustalają tok przygotowania z Ks. Proboszczem. Aby przyjąć sakrament bierzmowania trzeba dostarczyć świadectwo chrztu i zaświadczenie dla świadka bierzmowania z parafii jego zamieszkania. Kandydat sam wybiera imię świętego Patrona.

Małżeństwo

Około trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni osobiście zgłaszają się razem w kancelarii parafialnej. Gdyby zaszła potrzeba jest możliwość zarezerwowania daty i godziny ślubu odpowiednio wcześniej. Aby móc przyjąć ten sakrament trzeba dostarczyć świadectwo chrztu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące wstecz (wówczas gdy na świadectwie chrztu nie został zapisany fakt bierzmowania wymagane jest dostarczenie osobnego zaświadczenia z parafi bierzmowania), dowody osobiste, zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych z poradnictwa rodzinnego i katachezie przedmałżeńskiej. Wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli był zawarty wcześniej ślub cywilny, dane świadków ślubu (min. Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Dla narzeczonych z naszego dekanatu nauki przedmałżeńskie odbywają się we wtorki o godzinie 1900w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim (można ją odbyć również w innych parafiach) narzeczeni są zobowiązani do udziału w czterech kolejnych spotkaniach, które odbywają się cyklicznie (oprócz miesięcy wakacyjnych: lipca i sierpnia). Poradnictwo rodzinne odbywa się w kawiarence na piętrze w poniedziałki o godzinie 2030. Pytania indywidualnej i dodatkowe kwestie omawia się na spotkaniu przy spisywaniu protokołu przedmałżeńskiego w kancelarii parafialnej.

Sakrament Pokuty

Udzielany jest codziennie piętnaście minut przed rozpoczęciem każdej mszy świętej, w każdy czawrtek podczas wieczornej adoracji Naświętszego sakramentu w godzinach 1900-1930, w I czwartek miesiąca od godziny 1730, w I piątek miesiąca od godziny 630, 1730 i 1900. Dodatkowa spowiedź w okresach przedświątecznych oraz w ramach rekolekcji zapowiadana jest na bieżąco.

Pogrzeb Katolicki

Do uzyskania tego sakrametu potrzebny jest akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie o wykupieniu miejsca na cmentarzu (opłata udzielana jest na okres lat dwudziestu w kwocie 20 zł za rok). W przypadku gdy zmarły jest spoza naszej parafii wymagana jest zgoda Ks. Proboszcza z parafi ostatniego miejsca zamieszkania.

Namaszczenie Chorych

Chorzy i starsi którzy zostali zgłoszeni odwiedzani są przez kapłanów z posługą sakramentalna w każdy I piątek miesiąca od godziny 900. W tym czasie mogą przyjąć namaszczenie chorych, jeżeli wyrażają taką potrzebę. W razie gdy występuje zagrożenie życia prosimy o niezwłoczne zgłaszanie chorych o każdej porze.