Wspólnota Marana - Tha dołącz do nas !

W każdy poniedziałek po Mszy św. o godz 1800

Kurs Marana Tha odbył się w naszej parafii we wrześniu 2016 roku jego owocem było zawiązanie się naszej grupy Marana Tha .Opiekunem jest ks. Dariusz Żyźniewski.

Na co tygodniowych spotkaniach pogłębiamy znajomość Słowa Bożego opieramy się przede wszystkim o Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego ,czytamy dyskutujemy dzielimy się swoimi przemyśleniami oraz wielbimy Boga we wspólnej modlitwie .Wspólnota włącza się w życie parafii poprzez czynny udział w uroczystościach (liturgia słowa, dary ofiarne, pielgrzymki).

Z radością powitamy Cię w naszym gronie! Zapraszamy na spotkania, które służą pogłębianiu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem. Jesteśmy katolicką wspólnotą, modlitewno-ewangelizacyjną, która działa w nurcie Odnowy w Duchu Św.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do włączenia się w naszą wspólnotę i modlitwę!

Razem możemy więcej… „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą ,to wszystkiego użyczy im mój Ojciec ,który jest w niebie . Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam jestem pośród nich".Mt.18,19-20

Moderatorem wspólnot Marana Tha jest ks. dr .hab. Andrzej Kowalczyk – autor książek, wykładowca w seminarium, diecezjalny egzorcysta.

Więcej szczegółowych informacji na temat naszych wspólnot wykłady i świadectwa można przeczytać na stronie: www.marana-tha.pl

Program formacji w grupach obejmuje trzy typy spotkań:

  1. Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;
  2. Lecito Divina (medytację Słowa Bożego)
  3. Biblijną rewizję życia.

Uzupełnieniem tego programu są trzy serie rekolekcji weekendowych:

  1. Rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie(Kurs Marana Tha-pierwszego stopnia )
  2. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap oczyszczenia (Kurs Marana Tha-drugiego stopnia)
  3. Kurs teologii życia wewnętrznego - etap zjednoczenia z Jezusem w Duchu Św (Kurs Marana Tha-trzeciego stopnia)